Posts Tagged ‘advokat Marbella’

Advokatbistand når utbygger erklæres konkurs

januar 15, 2009

Dersom du har foretatt en delbetaling av eiendom i Spania og utbygger går konkurs før overlevering er det viktig å kontakte advokat raskt for å melde kravet i konkursboet.

 

Det første som må gjøres er å inkludere deg i listen over utbyggers kreditorer og dette foretas av en advokat og prokurator (rettshjelper). Fristen er 1 måned fra siste publisering av konkursen.

 

Din rettslige representant må henvende seg til bostyrer av konkursboet hvor det informeres om utbyggers gjeld til deg (beløp betalt til utbygger, undertegnet kontrakt og andre bevis i saken, samt personlige opplysninger om deg).

 

Dersom du er kreditor med 1. prioritets krav må du fremlegge bevis på at så er tilfelle, f.eks. arbeidskontrakt dersom du er ansatt, den rettslige kjennelsen dersom du har tatt beslag i eiendommen etc.

 

Bostyrer vil analysere den forelagte dokumentasjonen og ta stilling til om den er tilstrekkelig, eller om det er nødvendig med ytterligere dokumentasjon for å godkjenne deg som kreditor i boet.

 

Bostyrer leverer så inn en oversikt til retten over felles kreditorer med hvilket beløp hver kreditor har krav på, en liste over kreditorer med 1. prioritet, samt en komplett oversikt over debitors eiendeler.

 

Retten og bostyrer vil fordele eiendelene mellom de ulike kreditorer og prosessen kan ta flere år avhengig av selskapets størrelse.

 

 

Vårt firma har spisskompetanse i saker mot spanske utbyggere. For mer informasjon: www.lawfirminspain.com

Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med Agnete Dale på e-mail adresse: dale@lawfirminspain.com

 

 

 

Reklamer

Mislighold kjøper

januar 15, 2009

Ved kjøp av fast eiendom har kjøper i utgangspunktet en forpliktelse til å betale kjøpesummen på det tidspunkt kjøpekontrakten stipulerer, og selger en forpliktelse til å levere iht. kontrakt, dvs. først og fremst en leilighet fri for mangler samt å kunne fremvise ferdigattest for bygget (licencia de primera ocupacion). Her forutsetter vi at utbygger har oppfylt sin kontraktsforpliktelse og at kjøper ikke kan/vil erlegge betaling som kontrakten stipulerer.

 

Iht. spansk lov kan selger velge mellom to alternativer dersom kjøper ikke oppfyller sin betalingsforpliktelse:

 

  1. Beholde innbetalte beløp
  2. Kreve gjennomføring av kjøpet

 

Tidligere beholdt normalt utbygger det innbetalte beløp og solgte eiendommen videre til en ny kjøper. I dagens marked er det imidlertid vanskelig å finne nye kjøpere og utbygger vil nesten uten unntak kreve at kjøper gjennomfører kjøpet. Tidsaspektet er også vesentlig i denne sammenheng; utbygger vil forsøke å kvitte seg med lånet som hviler på leiligheten raskest mulig. Utbygger vil derfor i de fleste tilfeller raskt sette i gang en rettsprosess. Dersom utbygger vinner saken og kjøper fortsatt ikke betaler kan utbygger ”fryse” innbetalte beløp til å dekke kjøpers gjeld til utbygger og saksomkostninger.

 

Finnes det noen mulighet til å unngå denne situasjonen?

 

  1. Dersom kjøper ikke vil gå videre med kjøpet allerede før ferdigstillelseslisensen innvilges må det innhentes råd fra en advokat som har kompetanse innenfor dette rettsområde. Advokaten vil vurdere kontrakten nøye for å gi en anbefaling om den mest hensiktsmessige fremgangsmåte for å komme ut av kontraktsforpliktelsen.
  2. Kjøper kan evt. innhente banksertifikater fra forskjellige banker som bekrefter at det ikke er mulig å oppnå finansiering og på bakgrunn av banksertifikatene anmode utbygger om å velge førstnevnte løsning (punkt 1 ovenfor). Dersom utbygger avslår må saken avgjøres i retten.

 

 

For mer informasjon: www.lawfirminspain.com  Ved spørsmål vennligst kontakt Agnete Dale på e-mail adresse: dale@lawfirminspain.com