Posts Tagged ‘norsk advokatkontor Spania’

Advokatbistand når utbygger erklæres konkurs

januar 15, 2009

Dersom du har foretatt en delbetaling av eiendom i Spania og utbygger går konkurs før overlevering er det viktig å kontakte advokat raskt for å melde kravet i konkursboet.

 

Det første som må gjøres er å inkludere deg i listen over utbyggers kreditorer og dette foretas av en advokat og prokurator (rettshjelper). Fristen er 1 måned fra siste publisering av konkursen.

 

Din rettslige representant må henvende seg til bostyrer av konkursboet hvor det informeres om utbyggers gjeld til deg (beløp betalt til utbygger, undertegnet kontrakt og andre bevis i saken, samt personlige opplysninger om deg).

 

Dersom du er kreditor med 1. prioritets krav må du fremlegge bevis på at så er tilfelle, f.eks. arbeidskontrakt dersom du er ansatt, den rettslige kjennelsen dersom du har tatt beslag i eiendommen etc.

 

Bostyrer vil analysere den forelagte dokumentasjonen og ta stilling til om den er tilstrekkelig, eller om det er nødvendig med ytterligere dokumentasjon for å godkjenne deg som kreditor i boet.

 

Bostyrer leverer så inn en oversikt til retten over felles kreditorer med hvilket beløp hver kreditor har krav på, en liste over kreditorer med 1. prioritet, samt en komplett oversikt over debitors eiendeler.

 

Retten og bostyrer vil fordele eiendelene mellom de ulike kreditorer og prosessen kan ta flere år avhengig av selskapets størrelse.

 

 

Vårt firma har spisskompetanse i saker mot spanske utbyggere. For mer informasjon: www.lawfirminspain.com

Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med Agnete Dale på e-mail adresse: dale@lawfirminspain.com

 

 

 

Reklamer